Tungstenli Bakırlar

Tuncop (80/20)


 

Kimyasal          Tuncop
Bilişim            80/20

W Cu
80 20

 

Tuncop
75/25

W Cu
75 25
Tuncop
70/30

W Cu
70 20
Kodu : WCu

Malzeme Özellikleri : Tungstenli bakır olarak bilinir. Toz metalurjisi ile üretilen % 80 tungsten içeren bakır alaşımıdır. Tungstenin kaynak sırasında meydana gelen arka karşı çok yüksek bir dayanımı vardır. Bakırın yüksek elektrik iletkenliği elektrot olarak kullanılmasına imkan verir.

Kullanım Alanları :
Paslanmaz çeliklerin alın ve punta kaynağı için elektrot; örneğin tencere sap kaynağında, dalma erozyon işleminde yüksek aşınma dayanımlı elektrot olarak, rezistans tellerinin punta kaynağında.

Mekanik Özellikleri :

Sertlik HV 230 200 170
Çekme Dayanımı N/mm² 490 440 390
Elastisite Modülü (20 °C) kN/mm² 230 225 225

 

Fiziksel Özellikleri :

Tuncop 80/20 Tuncop 75/25 Tuncop 70/30
Elektriksel İletkenllk 20 °C (mΩmm2) 17 19 20
Elektril Direnci 20 °C (Ωmm2/m) 0.06 0.053 0.05
Isıl İletkenlik (20 °C) (W/mK) 130 140 150
 Yoğunluk (g/cm3) 15.3 14.6 14